e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
4 İmplant Üzerı̇ Sabı̇t Protetı̇k Restorasyon Konsepti [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 61-68 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.04796

4 İmplant Üzerı̇ Sabı̇t Protetı̇k Restorasyon Konsepti

Merve Köseoğlu1, Funda Bayındır2
1Sakarya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Kaybedilen dişlerin dental implantlarla yerine konulması sık tercih edilen ve başarı oranı yüksek bir tedavi yöntemidir. Diş çekimi sonrası alveolar rezorpsiyonunun zaman içinde ilerlemesiyle, maksilla ve mandibulada atrofi meydana gelebilir. Maksiller ve mandibular atrofisi olan hastaların total protezlerle rehabilitasyonunda, hasta memnuniyeti genelde düşük bulunmaktadır. Dişsiz çenelerin dört implant üzeri sabit protetik restorasyon konseptiyle rehabilitasyonunda, kemik grefti uygulanması gerekmemekte, anatomik yapılara zarar verme riski minimuma indirilerek anında fonksiyon ve estetik sağlanabilmektedir. Bu derleme çalışmasında, dört implant üzeri sabit protetik restorasyon konseptinin genel özellikleri, avantaj, dezavantajları ve başarı oranlarından bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sabit protez, anında yükleme, implant

Fixed Full - Prosthesis Supported by Four Implant

Merve Köseoğlu1, Funda Bayındır2
1Sakarya University, Faculty of Dentistry, Sakarya, Turkey
2Ataturk University, Faculty of Dentistry, Erzurum, Turkey

Replacing the lost teeth with dental implants is a frequently preferred treatment method with a high success rate. Progression of alveolar resorption after tooth extraction can cause atrophic maxilla and mandibula in time. Patients with atrophic maxilla and mandibula are not usually satisfied with their total prosthesis. Rehabilitation concept of edentulous patients with fixed prosthesis supported by four implant, doesn’t need bone grafting, also minimizes the risk of damage to anatomical structures, reduces patient morbidity, provides immediate function and aesthetics. In this review, general features, advantages, disadvantages and success rates of this treatment concept are mentioned.

Keywords: Fixed prosthesis, immediate loading, implant

Merve Köseoğlu, Funda Bayındır. Fixed Full - Prosthesis Supported by Four Implant. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 61-68

Sorumlu Yazar: Merve Köseoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale