e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Ksilitol ve Sakarozun Karyojenik Etkilerinin Swiss Albino Cinsi Sıçanlarda Bakteriyolojik Olarak İncelenmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 37-42

Ksilitol ve Sakarozun Karyojenik Etkilerinin Swiss Albino Cinsi Sıçanlarda Bakteriyolojik Olarak İncelenmesi

Fahinur Ertuğrul1, Rengin Eltem2, Bora Altınel Ataman3
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ad, İzmir
3Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Ad, İzmir

Amaç: Bu çalışmada sakaroz ve ksilitolün karyojenik etkilerinin bakteriyolojik olarak karşılaştırılmasaı amaçlanmıştır.
Yöntem: Streptococcus mutans CCUG 6519 serotype c ile inoküle edilen 20 adet Swiss albino cinsi sıçan, 90 gün süresince sakaroz ve ksilitol içeren diyetlerle beslenmişlerdir. Deney periyodu sonunda sıçan dişlerinden plak örnekleri alınarak ekimleri yapılmış ve S. mutans ile toplam bakteri sayıları hesaplanmıştır.
Bulgular: Sakarozlu diyetle beslenen gruptan alınan plak örneklerinde S. mutans ve toplam bakteri sayıları, ksilitol ile beslenen gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (pSonuç: Elde edilen sonuçlara göre, ksilitolün belirli miktarlarda diyete ilavesi ile S. mutans sayılarının düşük bulunması, bu şeker değişkeninin S. mutans'lar tarafından fermente edilemediği görüşünü doğrulamıştır.

Anahtar Kelimeler: Streptococcus mutans, sakaroz, ksilitol, sıçan, karyojenik diyet

Bacteriological lnvestigation of Cariogenic Effects of Xylitol and Sucrose in Swiss Albino Rats

Fahinur Ertuğrul1, Rengin Eltem2, Bora Altınel Ataman3
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ad, İzmir
3Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Ad, İzmir

Objectives: The aim of the study was to investigate the cariogenic effect of sucrose and xylitol by bacteriological tests.
Methods: 20 Swiss albino rats were inoculated by Streptococcus mutans CCUG 6519 serotype c and fed with sucrose-xylitol containing diets for 90 days. Dental plaque samples were collected at the and of the experiment. S. mutans and total bacteria counts were calculated.
Results: S. mutans and total bacteria counts in plaque samples were statistically significantly higher in sucrose group than the xylitol group (p<0.001)
Conclusion: The results showing that S. mutans counts were tower in xylitol group confirmed that xylitol as a sucrose substitute could not be fermented by S. mutans when added in different percentages.

Keywords: Streptococcus mutans, sucrose, xylitol, rat, cariogenic diet

Fahinur Ertuğrul, Rengin Eltem, Bora Altınel Ataman. Bacteriological lnvestigation of Cariogenic Effects of Xylitol and Sucrose in Swiss Albino Rats. EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 37-42

Sorumlu Yazar: Fahinur Ertuğrul
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale