e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Maksiller Ortopedik Splintin Dentofasiyal Yapılar Üzerine Etkisi: Olgu Sunumu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(1): 61-66

Maksiller Ortopedik Splintin Dentofasiyal Yapılar Üzerine Etkisi: Olgu Sunumu

Lale Taner1, Zehra Bekler2, Oktay Üner3
1Gazi Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, Ankara
2Serbest Ortodontist, Ankara
3Başkent Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, Ankara

İskeletsel Sınıf 2 çene bozuklukları ortodontik anomaliler içerisinde en sık gözlenen bozukluklar arasındadır. Etiyolojisi tek çeneden
kaynaklanabildiği gibi her iki çenedeki büyüme uyumsuzluklarına bağlı olabilir ve büyüme dönemindeki hastalarda malokluzyonu düzeltmek
için fonksiyonel tedavi ve ortopedik kuvvetlerden yararlanılabilir. Maksiller ortopedik splintler, aşırı üst çene büyümesine bağlı Sınıf II
malokluzyonların tedavisinde etkili apareylerdir. Bu sunumun amacı maksiller ortopedik splintin dentofasiyal yapılar üzerine olan iskeletsel ve
dental etkilerini değerlendirmektir. Aşırı maksiller büyümeden kaynaklanan Sınıf II malokluzyona sahip, büyüme gelişim döneminde bulunan
iki olgu maksiller ortopedik splint kullanılarak tedavi edildi. İskeletsel ve dental malokluzyonun düzeltilmesi başarıyla sağlandı.

Anahtar Kelimeler: Sınıf II malokluzyon, maksiller ortopedik splint, ortopedik tedavi

Evaluation of the Effects of Maxillary Orthopedic Splint on Dentofacial Structures: Case Report

Lale Taner1, Zehra Bekler2, Oktay Üner3
1Gazi University, School of Dentistry, Deparment of Orthodontics, Ankara
2Private Orthodontist, Ankara
3Başkent University, School of Dentistry, Deparment of Orthodontics, Ankara

Class 2 skeletal jaw dysplasia is one of the most common skeletal jaw discrepancies observed among orthodontic patients. The
etiology may be due to the differential growth discrepancy between both jaws and orthopedic forces can be applied by means of
functional therapy to correct the malocclusion in growing patients. The aim of this study was to evaluate the skeletal and dental
effects of the maxillary orthopedic splint on dentofacial structures. Two patients with Class II malocclusions (due to maxillary excessive
growth) were treated by maxillary orthopedic splints. Successful correction of the skeletal malocclusion was obtained. Maxillary
orthopedic splints are effective appliances for correction of Class II malocclusions mainly caused by maxillary excessive growth.

Keywords: Class II malocclusion, maxillary orthopedic splint, orthopedic treatment, headgear

Lale Taner, Zehra Bekler, Oktay Üner. Evaluation of the Effects of Maxillary Orthopedic Splint on Dentofacial Structures: Case Report. EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(1): 61-66

Sorumlu Yazar: Lale Taner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale