e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Kanama Bozukluğu Olan Hastalarda Ankaferd Kan Durdurucu İle Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi: Olgu Serisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(1): 37-40 | DOI: 10.5505/eudfd.2014.29981

Kanama Bozukluğu Olan Hastalarda Ankaferd Kan Durdurucu İle Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi: Olgu Serisi

Ferda Pamuk1, Gonca Çayır Keleş2, Burcu Özkan Çetinkaya2, Umut Ballı3, Mehmet Turgut4
1İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Ondokuzmayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
3Bülent Ecevit Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
4Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Ankaferd Kan Durdurucu (AKD), önceki yıllarda Türk tıbbında kullanılmış beş bitkisel içeriğin karışımıyla hazırlanan hemostatik bir ajandır. Bu ajan, kanama bozukluğu olan hastalarda (Hemofili A, von-Willebrand Hastalığı, Glanzmann Trombasteni) kanamalı bir işlem olan cerrahi olmayan periodontal tedavide kanamayı kontrol altına almak için yararlı bir ajan olabilir. Bu olgu serisinin amacı; kanama bozukluğu olan hastalarda cerrahi olmayan periodontal tedavi sonrası lokal AKD uygulamasının etkilerini değerlendirmektir.
Yöntem: Kanama Bozukluğu olan 20-23 yaşlarında10 gingivitisli (9 erkek, 1 kadın) hasta seçildi. Bu hastalarda bir hematoloji uzmanı kontrolü altında, kanama pıhtılaşma faktörlerini kullanmadan oral hijyen eğitimi ve supra - subgingival diş yüzeyi temizliğini içeren cerrahi olmayan periodontal tedavi tek seansta uygulandı. Diş yüzeyi temizliği tamamlandıktan sonra, kanamayı azaltmak amacıyla dişeti oluğuna lokal olarak AKD uygulandı. Hastaların hepsinde sekonder kanama veya başka bir komplikasyon oluşmadan doku iyileşmesi sağlandı.
Bulgular: Bu olgu serisinde, supra - subgingival diş yüzeyi temizliği işlemlerinin ardından AKD’nin lokal olarak uygulanmasının Hemofili A, von-Willebrand hastalığı, Glanzmann Trombasteni hastalarının kanama kontrolünde etkili oldu.
Sonuç: Bu çalışma kanama bozukluğu olan hastaların cerrahi olmayan periodontal tedavilerinde AKD’nin lokal olarak uygulamasının kanama kontrolünde etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ankaferd Kan Durdurucu, Hemofili A, von Willebrand Hastalığı, Glanzmann Trombasteni, Gingivitis

Non-Surgical Periodontal Therapy With Ankaferd Blood Stopper In Patients With Bleeding Disorder: A Case Series

Ferda Pamuk1, Gonca Çayır Keleş2, Burcu Özkan Çetinkaya2, Umut Ballı3, Mehmet Turgut4
1Istanbul Aydın University, Faculty Of Dentistry, Department Of Periodontology, Istanbul, Turkey
2Ondokuzmayis University, Faculty Of Dentistry, Department Of Periodontology, Samsun, Turkey
3Bulent Ecevit University, Faculty Of Dentistry, Department Of Periodontology, Zonguldak, Turkey
4Ondokuzmayis University, Faculty Of Medicine, Department Of Hematology,samsun, Turkey

Objectives: Ankaferd, medicinal plant extract, has previously been used in Turkish traditional medicine as a hemostatic agent. Bleeding disorders are rare condition require specialist management. Ankaferd Blood Stopper (ABS) may be a useful agent for non-surgical periodontal therapy in these patients. The aim of this case-series study was to estimate the effects of local ABS application to manage bleeding following non-surgical periodontal therapy in these patients.
Methods: Ten gingivitis patients (9 males, 1 female) aged 20-33 years were selected with bleeding disorders (Haemophilia A, von Willebrand disease and Glanzmann’s Thrombasthenia). Non-surgical periodontal therapy including oral hygiene instructions and supra- and subgingival scaling procedures were performed in one appointment, after consultation with the hematologist, without systemic substitution of coagulation factors. After the completion of scaling, ABS was locally applied to gingival crevicular to reduce bleeding. A secondary hemorrhage did not occur in any of the patients and gingival tissue healing proceeded without any complications.
Results: In the present case series, local application of ABS to gingival pockets following supra- and subgingival scaling procedures was effective to manage bleeding in these patients.
Conclusion: Our cases clearly showed that ABS provides benefit for non-surgical periodontal therapy in bleeding disorders.

Keywords: Ankaferd Blood Stopper, Haemophilia A, von Willebrand disease, Glanzmann’s Thrombasthenia, Gingivitis

Ferda Pamuk, Gonca Çayır Keleş, Burcu Özkan Çetinkaya, Umut Ballı, Mehmet Turgut. Non-Surgical Periodontal Therapy With Ankaferd Blood Stopper In Patients With Bleeding Disorder: A Case Series. EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(1): 37-40

Sorumlu Yazar: Ferda Pamuk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale