e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
PERİDONTONTAL PATOLOJİLERİN TANISINDA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Bölüm 2: Alternatif Görüntüleme Sistemleri ve Görüntü Analiz yöntemleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(1): 10-18 | DOI: 10.5505/eudfd.2014.47364

PERİDONTONTAL PATOLOJİLERİN TANISINDA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Bölüm 2: Alternatif Görüntüleme Sistemleri ve Görüntü Analiz yöntemleri

Elif Soğur, B. Güniz Baksı
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi A. D.

Radyografiler, periodontal hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan en önemli gereçlerdir. Periodontal dokuların değerlendirilmesinde rutinde kullanılan iki boyutlu görüntüleme sistemleri, alveoler kemikte ortaya çıkan erken dönem değişikliklerin saptanmasında yetersiz kalmaktadır. Her ne kadar, üç boyutlu görüntü oluşturan Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (CBCT) gibi görüntüleme sistemleri kemik defektlerinin 3 boyutlu olarak değerlendirme imkanını bize sunsa da, maliyetlerinin yüksek olması ve hastaya ulaşan radyasyon dozunun konvansiyonel filmlere oranla daha yüksek olması gibi önemli dezavantajları vardır. Tuned aperture computed tomography (TACT) görüntüleme sistemi ya da Optik Coherence Tomografi (OCT) gibi alternatif görüntüleme sistemlerinin periodontitise bağlı olarak kemikte meydana gelen değişikliklerin saptanmasına yönelik yapılan çalışmalar umut vaad etmektedir. Bunun yanı sıra, kemikte meydana gelen değişikliklerin saptanması aşamasında görüntü analiz yöntemlernn kullanımı, minör seviyedeki oluşan densite değişikliklerin bile kalitatif ve kantitatif olarak gözlemleyebilmemizi kolaylaştırmaktadır. Bu derlemenin amacı; periodontitise bağlı olarak alveoler kemikte meydana gelen değişikliklerin erken dönemde saptanmasında kullanılan alternatif görüntüleme ve analiz yöntemlerini değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Dijital radyografi, dental, görüntü analiz yöntemleri, periodontoloji

IMAGING SYSTEMS USED FOR DIAGNOSIS OF PERIODONTAL PATHOLOGY Part 2: Alternative Imaging Systems and Image Processing Methods

Elif Soğur, B. Güniz Baksı
Ege University, Faculty Of Dentistry, Department Of Oral And Maxillofacial Radiology

Radiographs are the most accurate diagnostic aid available in the diagnosis and treatment of periodontal disease. 2 dimensional (2-D) systems imaging systems used routinely in periodontology are not effective to detect the early bone changes according to the periodontal disease. Even though 3-D systems available such as Computed Tomography (CT) and Cone Beam Computed Tomography (CBCT ) has become a valuable imaging modality in periodontology to determine a three-dimensional (3D) architecture of osseous defects, they all have limitations like high cost and high radiation dose. Results of studies testing alternative methods such as Tuned Aperture Computed Tomography (TACT) or Optical Coherence Tomography (OCT) for the detection and localization of osseous changes associated with periodontitis are encouraging. In addition, digital image analysis are commonly used to quantify changes in oral bone facilitates both qualitative and quantitative visualization of even minor density changes in bone. The aim of this review is to evaluate the alternative methods using for the early detection and localization of osseous changes associated with periodontitis.

Keywords: Digital radiography, dental, imaging processing methods periodontology

Elif Soğur, B. Güniz Baksı. IMAGING SYSTEMS USED FOR DIAGNOSIS OF PERIODONTAL PATHOLOGY Part 2: Alternative Imaging Systems and Image Processing Methods. EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(1): 10-18

Sorumlu Yazar: Elif Soğur, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale