e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(1): 1-12

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler

Ümit Candan, Nesrin Eronat
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti AD, İzmir

Fiber ile güçlendirilmiş kompozit (FGK) restorasyonlar, rezin kompozitlerin fiziksel özelliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan, fiber ilave edilmiş rezin esaslı restorasyonlardır. Fiberle güçlendirilmiş kompozit materyallerle yapılan çalışmalarda, kompozitin içine yerleştirilen fiberlerin, polimer matrise bağlanmasının ve kırılma direncinin mükemmel olduğu bildirilmiştir. Bu derlemede, dişhekimliğinde kullanılan fiber çeşitleri, fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin kullanım alanları, mekanik ve fiziksel özelliklerini etkileyen ve kullanımları sırasında dikkat edilmesi gereken faktörler anlatılarak bilimsel araştırmalar için bir kaynak oluşturulması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Fiberle güçlendirilmiş kompozit, Rezin kompozit; Dental materyaller

Fiber-Reinforced Resin Composites

Ümit Candan, Nesrin Eronat
Ege University, School Of Dentistry, Deparment Of Pedodontics, Izmir

Fiber-reinforced composite restorations are resin-based restorations containing fibers aimed at improving their properties. It is reported that the bonding of the fibers within the composite to the polymer matrix and fracture resistance is perfect. In this review paper, types of fibers used in dentistry, their current clinical dental applications, the factors that effect the physical and mechanical properties of the fiber-reinforced composites, as well as factors to be considered in clinical applications are discussed in order to provide a source for scientific research.

Keywords: Fiber-reinforced composite, Resin composites; Dental materials

Ümit Candan, Nesrin Eronat. Fiber-Reinforced Resin Composites. EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(1): 1-12

Sorumlu Yazar: Nesrin Eronat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale