e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Beyazlatma Ajanlarının Diş Yapısında Oluşturduğu Değişiklikler [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(1): 13-20

Beyazlatma Ajanlarının Diş Yapısında Oluşturduğu Değişiklikler

Çiğdem Atalayın, Tijen Pamir, Hüseyin Tezel
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD, Konservatif Diş Tedavisi BD, İzmir

Hastaların artan ilgisi, talepleri ve dental firmaların ürünlerindeki gelişmeler doğrultusunda, estetik amaçlı uygulamalar dişhekimleri açısından vazgeçilmez hale gelmiştir. Diş renklenmelerinin tedavisinde, bilinen restorasyon yöntemlerine alternatif olarak daha konservatif bir yaklaşım olan diş beyazlatma teknikleri, sıklıkla uygulanan tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Diş beyazlatma tedavilerinde çeşitli konsantrasyonlardaki ajanlar, farklı tekniklerle kullanılmaktadır. Kullanılan diş beyazlatma ajanı, konsantrasyonuna ve uygulama süresine bağlı olarak klinik başarı sağlayabileceği gibi diş yapısında olumsuz değişiklikler de meydana getirebilmektedir.
Bu derlemenin amacı, çeşitli beyazlatma ajanlarının diş yapısında meydana getirdiği değişikliklerle ilgili literatürleri gözden geçirmek ve sonuçlarını incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Diş beyazlatma, hidrojen peroksit, karbamit peroksit, demineralizasyon, kalsiyum kaybı

The Alterations in Tooth Structure Caused by Bleaching Agents

Çiğdem Atalayın, Tijen Pamir, Hüseyin Tezel
Ege University, School of Dentistry, Division of Restorative Dentistry, Izmir

The esthetic dental treatments have become inevitable for dentists because of the patients’ request, interest and the newness in the dental companies’ products. Tooth bleaching which is used often is a more conservative procedure than the conventional restoration procedures to treat tooth discolorations result from different reasons. Different agents are used with different techniques in different concentrations for tooth bleaching. It is possible to have good results and avoid possible adverse effects in favorable situations.
The aim of this overview is to research the literatures related to the changes bleaching agents in different concentrations form on tooth structure and how can these be prevented and examine the results.

Keywords: Tooth bleaching, hydrogen peroxide, carbamide peroxide, demineralization, calcium loss

Çiğdem Atalayın, Tijen Pamir, Hüseyin Tezel. The Alterations in Tooth Structure Caused by Bleaching Agents. EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(1): 13-20

Sorumlu Yazar: Çiğdem Atalayın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale