e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Obstrüktif Uyku Apnesinin Tanısında Lateral Sefalometrik Yaklaşım ve Mandibular İlerletici Splint ile Tedavisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 113-122

Obstrüktif Uyku Apnesinin Tanısında Lateral Sefalometrik Yaklaşım ve Mandibular İlerletici Splint ile Tedavisi

Hüseyin Kurtulmuş1, Serdar Çötert1, Ali Vehbi Tuncer2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ortodonti Ad, İzmir

Bu makale, OSA’lı hastaların morfolojik karakteristiklerini incelemek ve bir MAS terapisinin seçimi için temel prensipleri belirlemek;
kraniofasiyal iskelet, yumuşak doku ve üst hava yollarının lateral sefalogramlar yardımı ile analiz yöntemleri hakkındaki
literatürlerin gözden geçirilmesi amacına yöneliktir.
Dar bir faringeal boşluk OSA için en önemli predispozan faktörlerden biri olabilir. Buna göre, çoğu tedavi şeklinin amacı farinksin
dar bölümlerini genişletmek üzerine yoğunlaşır. 2 boyutlu bir görüntüleme tekniği olarak aşikar limitasyonlarına rağmen,
sefalometriler OSA için bir klinik gözlem aracı olarak şuana kadar daha çok kullanılmaktadır.
OSA’da MAS’ın kullanımı ile ortaya çıkan etkinlik havayolu boyutundaki değişiklikler ile paraleldir. Lateral kafa radyografileri
okluzyondaki dik pozisyonda elde edilir. Mandibuler pozisyondaki, havayolu boyutlarındaki ve hyoiddeki değişiklikler gözden geçirilir.
Önemli değişiklikler havayolu boyutlarında ve MAS’a cevapta ölçülebilir. Uyanık ve dik pozisyondaki hastalarda orofaringeal
havayolu boyutları üzerinde MAS’ın etkinliğini ölçen bir metoddur.
OSA’lı ve MAS terapisi gören hastalarda morfolojik özellikler spesifiktir.


Lateral Sephalometric Approach in Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea and Treatment with Mandibular Advancement Splint

Hüseyin Kurtulmuş1, Serdar Çötert1, Ali Vehbi Tuncer2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ortodonti Ad, İzmir

In order to investigate the morphological characteristics of patients with OSA and basis for selection of a MAS therapy, the
procedures which the craniofacial skeleton, soft tissue and upper airway are analyzed on lateral cephalograms are reviewed.
A narrow pharyngeal pathway may be one of the most significant predisposing factors for OSA. Accordingly, the objectives of
many treatment modalities are focused on widening the constricted part of the pharynx. Despite the obvious limitations as a twodimensional
imaging technique, cephalometrics has been used more recently as a clinical screening tool for OSA.
The efficacy associated with the use of MAS is paralel with changes in airway dimension. Lateral skull radiographs are obtained
with upright in occlusion. The changes in mandibular position, airway dimensions, and hyoid are examined.
Significant changes can be recorded in the airway dimensions, and in response to MAS. It is a method that records the effects of
MAS on oropharyngeal airway dimensions in the sagittal plane in conscious, supine. Morphological characteristics are specific to
the patients with OSA and who accept the MAS therapy.
Keywords: Obstructive sleep apnea (OSA), mandibular advancement slint (MAS), lateral cephalography, micrognathia


Hüseyin Kurtulmuş, Serdar Çötert, Ali Vehbi Tuncer. Lateral Sephalometric Approach in Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea and Treatment with Mandibular Advancement Splint. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 113-122

Sorumlu Yazar: Hüseyin Kurtulmuş
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale