e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Mandibular Orta Hat Distraksiyonu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 135-144

Mandibular Orta Hat Distraksiyonu

Demet Kaya, İlken Kocadereli
Hacettepe Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı

Distraksiyon osteogenezisi (DO), gerilimle aşamalı olarak ayrılan kemik segmentleri arasında yeni kemik oluşumu ile karakterize biyolojik bir olaydır. Ortodontide birçok amaçla kullanılmaktadır. Kullanım alanlarından biri de mandibulanın distraksiyon osteogenezisi ile genişletilmesidir. Mandibular orta hat distraksiyonunun tipik endikasyonu anterior dental çapraşıklıkla karakterize transvers mandibular yetersizliktir. Dental ekspansiyon iskeletsel olarak da desteklendiğinden mandibular orta hat distraksiyonu
geleneksel dental ekspansiyon apareylerine göre daha kalıcı sonuçlar oluşturmaktadır. Mandibular orta hat distraksiyonu klinik uygulamalarıyla güvenilir bir yöntem gibi görünmektedir.
Bu derlemenin amacı; mandibular orta hat distraksiyonu sırasında uygulanan işlemleri, kullanılan distraktör tiplerini, endikasyonlarını ve komplikasyonlarını tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Distraksiyon osteogenezisi, mandibular orta hat distraksiyonu, transvers mandibular yetersizlik

Mandibular Midline Distraction

Demet Kaya, İlken Kocadereli
Hacettepe University, School Of Dentistry, Department Of Orthodontics

Distraction osteogenesis (DO) is the biologic process of new bone formation between bone segments that are gradually separated by incremental traction. It is used for many purposes in orthodontics. One of the indications is widening of mandible with distraction
osteogenesis. The typically indication of mandibular midline distraction is anterior dental crowding with transverse mandibular deficiency. Because dental expansion is supported with skeletal expansion, mandibular midline distraction gives more stabile results according to the conventional dental expansion appliances. Mandibular midline distraction seems to be a reliable method with its clinical applications.
The aim of this review is to discuss the procedure applied during mandibular midline distraction, distractor types used, indications and complications.

Keywords: Distraction osteogenesis, mandibular midline distraction, mandibular transvers deficiency

Demet Kaya, İlken Kocadereli. Mandibular Midline Distraction. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 135-144

Sorumlu Yazar: Demet Kaya
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale