e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Dental İmplant İyileşme Başlıklarının Tekrar Kullanımı: Dekontaminasyon Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 301-306 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.85375

Dental İmplant İyileşme Başlıklarının Tekrar Kullanımı: Dekontaminasyon Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme

Eyşan Çetinsoy, Ali Gürkan
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, İzmir

İmplant tedavisinin başarısındaki en önemli kriterlerden biri hem operasyonun steril şartlarda gerçekleşmesi hem de kullanılan implant ara parçalarının uygun yöntemlerle dekontaminasyonudur. Bu ara parçalardan birisi de implant yerleştirilmesi ile aynı seansta veya osseoentegrasyon sürecinden sonra uygulanarak daimi protezin tamamlanmasına kadar ağız içerisinde belirli bir süre kalan implant iyileşme başlıklarıdır. Temas ettikleri dokulara bağlı olarak sterillik açısından “kritik” kategoride kabul edilen implant iyileşme başlıklarının steril edilmiş şekilde ve ideal olarak tek kullanımlık olarak uygulanması gerekmektedir. Klinik uygulamalarda iyileşme başlıkları bazen hem uygulamada pratiklik sağlaması hem de ekonomik sebeplerlen dolayı dekontamine edilerek birden fazla kez kullanılmaktadır. İyileşme başlıklarının dekontaminasyon ve sterilizasyonu için genel kabul gören bir protokol bulunmamakla birlikte mekanik temizlik, çeşitli dezenfektan solüsyonlarda bekletme, ultrasonik banyo uygulaması, otoklavlama gibi yöntemlerin tek başına veya kombine olarak kullanıldığı pek çok farklı prosedür gerçekleştirilmektedir. Bu derlemede, implant iyileşme başlıklarının kullanım sayısının ilke ve temelleri, farklı dekontaminasyon yöntemlerinin etkinlikleri ve yetersiz dekontaminasyon sonucu oluşabilecek komplikasyonlar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İyileşme başlığı, sterilizasyon, dekontaminasyon

Re-use of Dental Implant Healing Abutments: An Appraisal on Decontamination Procedures

Eyşan Çetinsoy, Ali Gürkan
Ege University School of Dentistry Department of Periodontology, Izmir

One of the most important criteria in the success of dental implant treatment is that the operation must be performed under sterile conditions. The components used during the procedure must also be appropriately decontaminated. One of these components are the healing abutments that are installed simultaneously with fixture placement or following the completion of osseointegration. Implant healing abutments, which are considered to be in the "critical" category in terms of sterility depending on the tissues they come into contact with, should be applied sterile and ideally for single use. In clinical practice, healing abutments are sometimes used more than once following decontamination, owing to both practical and economic reasons. Many different procedures are performed methods such as mechanical cleaning, soaking in various disinfectant solutions, ultrasonic bath application, autoclaving are used alone or in combination, yet there is not a definitive protocol at all. In this review, the rationale of single or repeated use of healing abutments, different methods for decontamination of healing abutments and their efficacy and complications that may occur as a result of insufficient decontamination are discussed.

Keywords: Implant healing abutment, sterilization, decontamination

Eyşan Çetinsoy, Ali Gürkan. Re-use of Dental Implant Healing Abutments: An Appraisal on Decontamination Procedures. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 301-306

Sorumlu Yazar: Ali Gürkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale