e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Dental Travma ile İlgili İnternet Aracılığıyla Ulaşılan Bilgilerin Niteliğinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 231-235 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.86570

Dental Travma ile İlgili İnternet Aracılığıyla Ulaşılan Bilgilerin Niteliğinin Değerlendirilmesi

Ezgi Yılmaz, Ece Eden
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: DISCERN değerlendirme aracı kullanılarak, dental travma ile ilgili bilgi almak için arama motorları aracılığıyla görüntülenen web sitelerinin kalitesini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 29/03/2019 ve 05/04/2019 tarihleri arasında dental travma ile ilgili 10 adet anahtar kelime belirlenmiş ve 3 ayrı arama motoru (Google, Yahoo, Bing) üzerinden bu anahtar kelimeler kullanılarak internet araştırmaları yapılmıştır. Reklam sayfaları, tekrarlayan sayfalar, akademik yayınlar, video ve görseller dışında kalan internet siteleri (n=47) DISCERN değerlendirme aracı kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Üç arama motoru ve 10 anahtar kelime ile saptanan 300 internet sitesi arasında 47 web sitesi (%15.67) değerlendirmeye
değer bulunmuştur. Sonuçlar DISCERN değerlendirme aracında 80 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Bütün soruların toplam
puanı 40 ve üzerinde olan web sitelerinin oranı %42.55 (n=20), 40 puanın altında olan web sitelerinin oranı %57.45’tir (n=27).
DISCERN değerlendirme aracına göre web siteleri arasında alınan en yüksek toplam skor 55, en düşük toplam skor ise 16’dır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dental travma ile ilgili internet bilgileri sınırlıdır. İnternette yer alan bilgilerin büyük çoğunluğu dental travmaya uğrayan kişilere travma sonrası yapılacak uygulamalar ile ilgili bilgi vermek ve kişileri doğru bir sağlık kuruluşuna yönlendirmek konusunda yeterli değildir. Konu ile ilgili nitelikli bir web sayfasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Dental Travma, Diş Yaralanmaları, DISCERN, İnternet

Evaluation of The Quality of Information About Dental Trauma on Internet

Ezgi Yılmaz, Ece Eden
Ege University School Of Dentistry, Department Of Pediatric Dentistry, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the quality of websites displayed through search engines to get information about dental trauma using DISCERN tool.
METHODS: Ten keywords related to dental trauma were identified and internet search was conducted using these keywords on 3 different search engines (Google, Yahoo, Bing) between 29/03/2019 and 05/04/2019. The websites other then advertisement pages, repeated websites, academic publications, videos and images (n=47) were evaluated by using DISCERN.
RESULTS: Among the 300 web sites identified by three search engines and 10 keywords, 47 websites (15.67%) were found suitable for evaluation. The results were evaluated with 80 points on the DISCERN scale. The percentage of websites with a total score of 40 and above is 42.55% (n=20) and the rate of websites with a score below 40 is 57.45% (27). According to the DISCERN tool, the highest total score between the websites is 55 and the lowest total score is 16.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Internet information about dental trauma is limited. The vast majority of the information on the Internet is not sufficient to provide information about the post-traumatic practices for dental trauma patients and to guide people to a correct health facility. There is a need for a qualified web page.

Keywords: Dental Trauma, Dental Injuries, DISCERN, Internet

Ezgi Yılmaz, Ece Eden. Evaluation of The Quality of Information About Dental Trauma on Internet. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 231-235

Sorumlu Yazar: Ece Eden, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale