ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Posterior Direkt Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler ve Klinik Değerlendirme Sistemleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(2): 131-140 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.90277

Posterior Direkt Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler ve Klinik Değerlendirme Sistemleri

Merve Şeker, Dilek Tağtekin, Funda Yanıkoğlu, Merve Yücel
Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Restoratif dişhekimliğinde son yıllarda teorik ve pratik açıdan güncel gelişmeler kaydedilmiştir. Geleneksel bilgi ve güncel çalışmaların ışığında dişhekimliğindeki gelişmelerin kısa ve uzun dönemde değerlendirilmesi bilimsel ilerlemenin sürekliliğini sağlayacaktır. Eski restorasyonların düzenli olarak takip edilmesi dişhekimliğinde kullanılan malzeme ve tekniklerin değerlendirilmesi açısından çok önemlidir. Posterior direkt kompozit restorasyonların değerlendirilmesi sonucu tamir, yenileme veya yalnızca takip kararı verilebilir. Buna bağlı olarak tedavi kalitesi ve hasta memnuniyeti artacaktır. Bu derleme, yapılacak değerlendirmelerin bilimsel kriterlere dayanması ve evrensel dille ifade edilmesini amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Direkt kompozit restorasyon, uzun dönem başarı, değerlendirme kriteri

Factors Affecting the Success of Posterior Direct Composite Restorations and Clinical Evaluation Systems

Merve Şeker, Dilek Tağtekin, Funda Yanıkoğlu, Merve Yücel
Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Current developments in restorative dentistry have been recorded theoretically and practically in recent years. Short and long term evaluation in the dental practice in consideration of the developments of conventional knowledge and current studies will ensure the continuity of scientific progress. Regular monitoring of old restorations is very important in terms of evaluating the materials and techniques used in dentistry. As a result of the evaluation of posterior direct composite restorations, it may be decided to repair, retreatment or solely follow the restoration. Correspondingly, the quality of treatment and patient satisfaction will increase. This review aims to make evaluations based on scientific criteria and to be expressed in a universal language.

Keywords: Direct composite restoration, long-term success, evaluation criteria

Merve Şeker, Dilek Tağtekin, Funda Yanıkoğlu, Merve Yücel. Factors Affecting the Success of Posterior Direct Composite Restorations and Clinical Evaluation Systems. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(2): 131-140

Sorumlu Yazar: Merve Şeker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale