ISSN 1302-7476

Yayım Kurulu

Yayım Kurulu

SAHİBİ
Prof. Dr. Nazan ERSİN
Dekan

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Murat TÜRKÜN (Baş Editör)
Prof. Dr. Zeynep ERGÜCÜ
Doç. Dr. Mehmet Emin KAVAL
Doç.Dr.Pınar GÜMÜŞ
Doç.Dr. Furkan DİNDAROĞLU

GRAFİK TASARIM
Bülent BAŞOĞLU

LookUs & Online Makale