e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 33 (2)
Cilt: 33  Sayı: 2 - 2012
DERLEME
1.
Sakızların Periodontal Sağlığa Etkisi İle İlgili Literatür Taraması
The Effects Of Chewing-gums On Periodontal Health: Literature Review
Nuray Ercan, Hatice Ebru Olgun Erdemir
doi: 10.5505/eudfd.2012.02418  Sayfalar 43 - 49

2.
Ortodontide Dental Travma
Dental Trauma in Orthodontics
Levent Vahdettin
doi: 10.5505/eudfd.2012.29591  Sayfalar 50 - 55

3.
Dental Erozyon: Etiyoloji, Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Dental Erosion: Etiology, Diagnosis and Management
Elif Atila, Ece Eden
doi: 10.5505/eudfd.2012.36035  Sayfalar 56 - 63

4.
Miyofonksiyonel Düzenleyici Apareyler: Trainer Sistemi
The Myofunctional Appliances: The Trainer System
Elif Atila, Ertuğrul Sabah, Nazan Ersin
doi: 10.5505/eudfd.2012.42275  Sayfalar 64 - 69

ARAŞTIRMA
5.
Sınıf II Anomalisine Sahip Hastaların Vertikal Büyüme Paternlerinin Havayolu Boyutlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of The Effects Of Vertıcal Growth Patterns Of Class II Patıents On Aırway Dımensıons
Banu Dinçer, Servet Doğan, Ersin Mutlu
doi: 10.5505/eudfd.2012.38257  Sayfalar 70 - 76

OLGU SUNUMU
6.
Radyoterapi Sonrası Mandibuler Kondilde Yetmezlik Kırığı: Vaka Raporu
Insufficiency Fracture of the Mandibular Condyle After Radiotherapy: Case report
Banu Özveri Koyuncu, Servet Kandemir, Cemal Akay, Sevtap Günbay
doi: 10.5505/eudfd.2012.95967  Sayfalar 77 - 80

7.
Ağız İçi Lipom: Olgu Serisi
Oral Lipoma: A Case Series
Hüseyin Koca, Erinç Önem, Candan Efeoğlu, Turgay Seçkin, Taha Ünal
doi: 10.5505/eudfd.2012.02986  Sayfalar 81 - 86

LookUs & Online Makale