e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 43 (2)
Cilt: 43  Sayı: 2 - 2022
ARAŞTIRMA
1.
Kalsiyum Hidroksit İçerikli Medikamentlerin Radyopasite Miktarının Görüntü Analizi ile Belirlenmesi
Quantification of Radiopacity of Calcium Hydroxide-Based Medications Using Image Analysis
Ekim Onur Orhan, Özgür Irmak, Fidan Babayeva, Eren Orhan, Seher Aktaş
doi: 10.5505/eudfd.2022.12599  Sayfalar 93 - 99

2.
Çocuklarda Genel Anestezi Altında Diş Tedavisi Sonrası Karşılaşılan Şikayetlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Postoperative Complications in Children Following Dental Treatment Under General Anesthesia
Sara Köprülü, Beste Özgür, Atilla Stephan Ataç
doi: 10.5505/eudfd.2022.55476  Sayfalar 99 - 104

3.
Alt Çene Yirmi Yaş Dişlerinin Çekim Zorluk Düzeyi ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Assessment of Factors Associated with Extraction Difficulty Level of Mandibular Wisdom Teeth
Onur Yılmaz, Sefa Merve Tekin, Efe Can Sivrikaya
doi: 10.5505/eudfd.2022.50465  Sayfalar 105 - 114

4.
Periodontal Hastalık ve Depresyon Arasındaki İlişkinin Yeni Sınıflamaya Göre Değerlendirilmesi
Assessment of the Relationship Between Periodontal Diseases and Depression According to the New Classification
Ahu Dikilitaş, Şehrazat Evirgen, Fatih Karaaslan
doi: 10.5505/eudfd.2022.82788  Sayfalar 115 - 121

5.
İnternette Türkçe Web Sitelerinde Yer Alan Yer Tutucu ile İlgili Bilgilerin Jama Kriterleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
Evaluation of Space Maintainer Internet Information On Turkish Websites Using Jama Benchmarks
Berna Kuter
doi: 10.5505/eudfd.2022.42204  Sayfalar 123 - 127

6.
Sağlıklı ve Çürük Diş Dokularının Mekanik Özelliklerinin Nanoindentasyon Yöntemiyle Karşılıklı Olarak İncelenmesi
Comparative Evaluation of Mechanical Properties of Healthy and Decayed Dental Tissues by Nanoindentation Method
Cem Peşkersoy
doi: 10.5505/eudfd.2022.49344  Sayfalar 129 - 139

7.
Farklı Yerleştı̇rme Teknı̇klerı̇nı̇n ve Işınlama Sürelerı̇nı̇n Rezı̇n Kompozı̇tlerı̇n Mikrosertliği Üzerı̇ne Etkı̇sı̇nı̇n İncelenmesı̇
Investigation of The Effect of Different Placement Techniques and Curing Durations on The Microhardness of Resin Composites
İlhan Uzel, Ceren Tutan, Uğur Malayoğlu, Dilşah Çoğulu
doi: 10.5505/eudfd.2022.40327  Sayfalar 141 - 146

8.
Isıl işlem Uygulanmış NiTi Eğelerin Vücut Sıcaklığındaki Döngüsel Yorgunluk Dirençlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of Heat Treated NiTi Files at Body Temperature
Seniha Miçooğulları Kurt
doi: 10.5505/eudfd.2022.54366  Sayfalar 147 - 150

OLGU SUNUMU
9.
İmmatür Daimi Dişlerin Trombositten Zengin Fibrin İle Tedavisi: Üç Olgu Serisi
Treatment of Immature Permanent Teeth With Platelet-Rich Fibrin: A Series of Three Cases
Handan Çelik, Neda Mojarrab, Nazan Ersin
doi: 10.5505/eudfd.2022.24993  Sayfalar 151 - 158

10.
Maksiller Sinüs İçindeki Kompleks Odontoma Olgusuna Radyolojik Bir Yaklaşım
A Radiological Approach to a Case of Complex Odontoma in the Maxillary Sinus
Fulya Tadık, Bedriye Güniz Baksı
doi: 10.5505/eudfd.2022.40470  Sayfalar 159 - 162

LookUs & Online Makale