e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 44 (1)
Cilt: 44  Sayı: 1 - 2023
ARAŞTIRMA
1.
Gömülü Mandibular 3. Azı Dişlerin Çekiminden Sonra; Çekim Soketine Trombositten Zengin Fibrin Uygulanmasının Ağrı, Ödem ve Trismus Üzerine Etkisi
Effects Of Platelet-Rich Fibrin on Pain, Edema, and Trismus After Surgical Extraction of Impacted Mandibular Third Molars
Sancar Şimşek, İlker Özeç
doi: 10.5505/eudfd.2023.23008  Sayfalar 1 - 8

2.
Periodontal Durum ve Diş Hekimliği Korkusu: İlk Diş Hekimi Ziyaret Yaşı ve Sosyodemografik Durumun Etkisinin Kesitsel Olarak İncelenmesi
Periodontal Status and Dental Fear: A Sectional Investigation of the Effect of Sociodemographic Status and Age of First Dental Visit
Ekin Beşiroğlu, Müge Lütfioğlu
doi: 10.5505/eudfd.2023.88709  Sayfalar 9 - 16

3.
Farklı Dentofasiyal İskelet Paternine Sahip Bireylerde Maksiller Sinüs Hacimlerinin Karşılaştırılması: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Çalışması
Comparison of Maxillary Sinus Volumes in Individuals with Different Dentofacial Skeletal Patterns: A Cone-Beam Computed Tomography Study
Güldane Magat, Melek Tassoker, Bekir Lale, Melike Güleç, Sevgi Ozcan, Kaan Orhan
doi: 10.5505/eudfd.2023.75046  Sayfalar 17 - 23

4.
Bir Diş Hekimliği Fakültesinde Farklı Görevlerde Çalışan Kişilerin Covid-19 Pandemisi Hakkındaki Bilgi ve Davranışları
Knowledge and Attitude Regarding Covid-19 Pandemic of the staff of a Faculty of Dentistry
Pınar Serdar Eymirli, Aysima Darıcı, Sevilay Karahan, Melek Dilek Turgut
doi: 10.5505/eudfd.2023.34713  Sayfalar 25 - 35

5.
COVİD-19 Pandemisi Nedeniyle Uygulanan Tam Kapanma Döneminde Ortodonti Hastalarının Acil Durum Algılarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Emergency Perceptions of Orthodontic Patients in the Period of Complete Closure Due to the COVID-19 Pandemic
Barış Başer, Burak Gülnar
doi: 10.5505/eudfd.2023.77045  Sayfalar 37 - 41

6.
Adölesan Bireylerde Farklı Anterior Posterior İskelet Paternine Sahip Bireylerde Retromandibular Alanın Morfometrik Analizi
Morphometric Analysis of The Retromandibular Area In Individuals With Different Anterior Posterior Skeletal Patterns in Adolescents
Güldane Mağat, Mehmet Akyüz
doi: 10.5505/eudfd.2023.57614  Sayfalar 43 - 50

7.
Muğla İlindeki Yetişkin Bireylerin Ağız Hijyeni Alışkanlıkları ile Ağız ve Diş Sağlığı Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Oral Hygiene Habits and Oral and Dental Health Knowledge Levels of Adults in Mugla Province
Saniye Eren Halıcı, Fatma Yılmaz, Özgül Cartı Dörterler
doi: 10.5505/eudfd.2023.46514  Sayfalar 51 - 59

8.
Asimetrik T-Loop’un Derin Kapanış Vakalarında Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi ile Değerlendirilmesi
An Evaluation of Asymmetrical T-Loop Effects in Deep Bite Cases with Finite Element Analysis
Gülce Tosun Işık, Neslihan Ucuncu
doi: 10.5505/eudfd.2023.65872  Sayfalar 61 - 71

9.
Pedodontide Tele-Diş Hekimliği Uygulaması: Covid-19 Pandemisi Döneminde Ebeveyn Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Teledentistry in Pediatric Dentistry: Evaluation of Parental Satisfaction During the Covid-19 Pandemic
Müge Erbay Mola, Dilsah Coğulu, Ece Eden, Aslı Topaloğlu Ak
doi: 10.5505/eudfd.2023.57855  Sayfalar 73 - 76

DERLEME
10.
Dental Çürük ile Mücadelede Antibakteriyel ve Remineralize Edici Etki İçin Nanoteknoloji Kullanımı
Nanotechnology Use of for Antibacterial and Remineralizing Effect in Management of Dental Caries
Semiha Ekrikaya, Sezer Demirbuğa
doi: 10.5505/eudfd.2023.15046  Sayfalar 77 - 85

OLGU SUNUMU
11.
Prepubertal Sınıf III Bir Hastanın Cap Splint Ankrajlı Braketler ve Yüz Maskesi Kombinasyonu ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Treatment of a Prepubertal Class III Patient with Combination of Cap Splint Anchored Brackets and Facemask: A Case Report
Delal Dara Kılınç, Ecem Ağırbaş
doi: 10.5505/eudfd.2023.76476  Sayfalar 87 - 92

LookUs & Online Makale