e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 45 (1)
Cilt: 45  Sayı: 1 - 2024
ARAŞTIRMA
1.
Stafne Kemik Kavitesinin Konik-ışınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma
Evaluation of Stafne Bone Cavity by Cone-beam Computed Tomography: A Retrospective Study
Nuray Bağcı, İlkay Peker
doi: 10.5505/eudfd.2024.37132  Sayfalar 1 - 7

2.
Ortodontiye İlişkin YouTube Videolarının İçeriği, Kalitesi ve Eğilimi
Content, Quality, and Tendency of YouTube Videos Regarding Orthodontics
Sinem İnce Bingöl, Burçak Kaya, Mustafa Yüksek, İpek Gizem Bekiroğlu, Deniz Ertüz
doi: 10.5505/eudfd.2024.03411  Sayfalar 9 - 16

3.
COVID-19 Geçirmiş Periodontal Hastalıklı Bireylerde Tükürük Total Oksidan Kapasite, Antioksidan Kapasite ve Oksidatif Stres İndeksi
In Individuals with Periodontal Disease and COVID-19: Saliva Total Oxidative Capacity, Antioxidant Capacity, and Oxidative Stress Index
Özlem Fentoğlu, Hasan Basri Savaş, Hikmet Orhan, İrem Tosun Balcı
doi: 10.5505/eudfd.2024.92668  Sayfalar 17 - 24

4.
Cerrahi Tıp Branşları ve Dahili Tıp Branşlarındaki Doktorların Dental Travmalar ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Knowledge Levels of Dental Trauma of Doctors in Surgical and Internal Medicine Branches
Handan Çelik, Ceren Özeren Keşkek
doi: 10.5505/eudfd.2024.98159  Sayfalar 25 - 30

5.
Üniversal Adezivlerin İki Farklı Rezin Simanın Dentine ve Mineye Bağlanma Mukavemeti Üzerine Etkisi
The Effect of Universal Adhesives on Bond Strength of Two Different Resin Cement to Dentine and Enamel
Semiha Ekrikaya, Sezer Demirbuğa, Burhanettin Avcı, Aysun Tuğçe Akbaş
doi: 10.5505/eudfd.2024.05914  Sayfalar 31 - 37

6.
Hamilelik ve Emzirme Dönemindeki Annelerin Sıklıkla Tükettiği İçeceklerin Asiditelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Acidity Values of Foods Frequently Consumed by Mothers During Pregnancy and Breastfeeding Period
Berna Kuter, Ceren Sağlam, Handan Çelik, Fahinur Ertuğrul
doi: 10.5505/eudfd.2024.48243  Sayfalar 39 - 43

DERLEME
7.
Diş Çürüğünün Tanımı, Etiyolojisi, Risk Faktörleri ve Sınıflandırması
Definition, Etiology, Risk Factors and Classification of Dental Caries
Merve Nezir, Suat Özcan
doi: 10.5505/eudfd.2024.75010  Sayfalar 45 - 52

8.
Gelı̇şı̇msel Mı̇ne Defektlerı̇nı̇n Epı̇demı̇yolojı̇k Değerlendı̇rı̇lmesı̇: Bı̇r Güncelleme
Epidemiological Evaluation of Developmental Enamel Defects: An Update
Bahar Melis Akyıldız, Zeynep Uçar
doi: 10.5505/eudfd.2024.36693  Sayfalar 53 - 62

9.
Çocuklarda COVID-19 ve MIS-C ile İlişkili Oral Semptomlar
Oral Symptoms Associated with COVID-19 and MIS-C in Children
Gülser Kılınç, Saime Esin Güney, Gülçin Bulut
doi: 10.5505/eudfd.2024.09825  Sayfalar 63 - 68

LookUs & Online Makale