e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 35 (1)
Cilt: 35  Sayı: 1 - 2014
DERLEME
1.
Alveol Kret Defektlerinin Tedavisinde Yumuşak Doku Ogmentasyon Yöntemleri: Literatür Derlemesi
Soft Tissue Augmentation in the Treatment of Alveolar Ridge Defects: A Review of the Literature
Aliye Akcalı, Nejat Nizam
doi: 10.5505/eudfd.2014.39200  Sayfalar 1 - 9

2.
PERİDONTONTAL PATOLOJİLERİN TANISINDA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Bölüm 2: Alternatif Görüntüleme Sistemleri ve Görüntü Analiz yöntemleri
IMAGING SYSTEMS USED FOR DIAGNOSIS OF PERIODONTAL PATHOLOGY Part 2: Alternative Imaging Systems and Image Processing Methods
Elif Soğur, B. Güniz Baksı
doi: 10.5505/eudfd.2014.47364  Sayfalar 10 - 18

3.
Farklı ozon jeneratörleri ile farklı sürelerde ozon uygulamasının in vitro antibakteriyel etkisi
In vitro Antibacterial effect of different ozone generators with different time exposures
Arzu Aykut Yetkiner, Mustafa Ateş, Ecem Ergin, Fahinur Ertuğrul, Ece Eden
doi: 10.5505/eudfd.2014.53325  Sayfalar 19 - 25

ARAŞTIRMA
4.
Diyabetli Ratlarda Glikokonjugatların Gingival Hücrelerdeki Ekspresyonu
Expression of Glicoconjugats in the Gingiva Cells of the Experimentally Diabetic Rats
Sabri Fatih Kurşunlu, Ayşegül Bildik, Veli Özgen Öztürk
doi: 10.5505/eudfd.2014.14622  Sayfalar 26 - 30

OLGU SUNUMU
5.
Güldüğünde Dişetileri Görünen Ve Üst Çene Ön Bölge Dişlerinde Çapraşıklık Olan Dişlerin Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım
A Minimal-Invasive Approach For Excessive Gingival Display And Misaligned Of Maxillary Teeth
Muhittin Toman, Nejat Nizam
doi: 10.5505/eudfd.2014.46036  Sayfalar 31 - 36

6.
Kanama Bozukluğu Olan Hastalarda Ankaferd Kan Durdurucu İle Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi: Olgu Serisi
Non-Surgical Periodontal Therapy With Ankaferd Blood Stopper In Patients With Bleeding Disorder: A Case Series
Ferda Pamuk, Gonca Çayır Keleş, Burcu Özkan Çetinkaya, Umut Ballı, Mehmet Turgut
doi: 10.5505/eudfd.2014.29981  Sayfalar 37 - 40

7.
Alt Çene Birinci ve İkinci Büyük Azı Dişlerde Radix Entomolaris’in Saptanması ve Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Detection and Treatment of Mandibular First and Second Molar Teeth with Radix Entomolaris: Case Report
Ceren Feriha Uzuntaş, Berkan Çelikten, Semra Sevimay
doi: 10.5505/eudfd.2014.07269  Sayfalar 41 - 44

HIÇBIRI
8.
20. Uluslararası Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi Sözel Sunumlar
20. Uluslararası Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi Sözel Sunumlar

Sayfalar 45 - 57
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
20. Uluslararası Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi Poster Sunumlar
20. Uluslararası Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi Poster Sunumlar

Sayfalar 58 - 152
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale