e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 44 (3)
Cilt: 44  Sayı: 3 - 2023
ARAŞTIRMA
1.
Genel Anestezi Altında Dental Tedavileri Yapılan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Cases Undergoing Dental Treatments Under General Anesthesia
Hazal Özer, Mutlu Güneş
doi: 10.5505/eudfd.2023.92005  Sayfalar 187 - 192

2.
Diş Hekimlerinin Restorasyon Onarımına İlişkin Bilgi ve Klinik Tutumları: Türkiye'de Web Tabanlı Kesitsel Bir Araştırma
Knowledge and Clinical Attitudes of Dentists Regarding Restoration Repair: A Web-Based Cross-Sectional Survey in Turkey
Leyla Kerimova Köse, Erdem Karabulut, Neslihan Arhun
doi: 10.5505/eudfd.2023.30974  Sayfalar 193 - 200

3.
Bir Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Hastalarda Panoramik Radyografi Bulgularının Değerlendirilmesi
Panoramic Radiographic Examination of Patients Aged 65 Years and Above Attending To A Dentistry Faculty
Mahmut Sumer, Ayşe Pınar Sumer, Anar Abilov, Günay Güray, Fatma Zehra Liman, Soner Cankaya
doi: 10.5505/eudfd.2023.13008  Sayfalar 201 - 206

4.
Veneerler ile İlgili Youtube Videolarının İki Farklı Kalite Değerlendirme Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi
Evaluating YouTube Videos About Dental Veneers Using Two Different Quality Assessment Systems
İsmail Serhat Sadıkoğlu, Ruhsan Müdüroğlu Adıgüzel
doi: 10.5505/eudfd.2023.89106  Sayfalar 207 - 211

5.
Periodontitis Öyküsü Olan Hastalarda İmplant Çevresi Kemik Seviyelerinin Değerlendirilmesi; İki Yıllık Bulgular
Marginal Bone Levels Around Implants in Patients With Periodontitis History; Two-Years Findings
Pınar Meriç, Burcu Kanmaz, Erhan Çömlekoğlu, Nurcan Buduneli
doi: 10.5505/eudfd.2023.13284  Sayfalar 213 - 218

6.
Diş Hekimliği Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Önemi Konusundaki Farkındalıkları
Dental Students’ Awareness of the Importance of Communication Skills
Sevgi Pekin, İlknur Aydoğdu Karaaslan, Nurcan Buduneli
doi: 10.5505/eudfd.2023.67689  Sayfalar 219 - 226

7.
Türkiye’deki Diş Hekimlerinin Vital Pulpa Tedavilerine Bakış Açısı
Perspective of Dentists in Turkey on Vital Pulp Treatments
Kübra Karakaya, Ilgın Akcay
doi: 10.5505/eudfd.2023.75428  Sayfalar 227 - 236

8.
Ortodontik Tedavide Hasta Farkındalığı: Anket Çalışması
Patient Awareness in Orthodontic Treatment: A Questionnaire Study
Ege Doğan, Simge Yazgan, Fidan İz
doi: 10.5505/eudfd.2023.05657  Sayfalar 237 - 245

9.
Sosyal Medyanın, Şeffaf Plak Kullanılmasında Hastaların Tercihi Üzerindeki Etkisi
The Influence of Social Media on Patients' Preferences of Clear Aligners in Orthodontic Treatment
Arda Demir, Cemile Özlem, Furkan Dindaroğlu
doi: 10.5505/eudfd.2023.58751  Sayfalar 247 - 255

OLGU SUNUMU
10.
Ortodontide Dezenfektan Kullanımına Karşı Farkındalık ! Yaygın Olmayan Bir Alerji Vakası
Beaware of Disinffectant Allergy in Orthodontics ! A Case Report of an Uncommon Allergy
Ayse Bahat Yalvaç, Nurver Karslı, Ayse Tuba Altug
doi: 10.5505/eudfd.2023.14892  Sayfalar 257 - 260

11.
Geniş Bir Hemanjiom Kökenli Multipl Flebolitler: Olgu Sunumu
Multiple Phleboliths Originating from a Large Hemangioma: A Case Report
Gaye Bölükbaşı, Pelin Güneri
doi: 10.5505/eudfd.2023.03360  Sayfalar 261 - 264

12.
Vital Beyazlatma Sonrası Oluşan Beyaz Nokta Lezyonlarında Klinik Yaklaşım: Olgu Sunumu
Clinical Management of the White Spot Lesions After Vital Tooth Bleaching: A Case Report
Dilek Akın, Çiğdem Atalayın Özkaya, Frederic Meyer, Joachim Enax
doi: 10.5505/eudfd.2023.47113  Sayfalar 265 - 269

13.
Periapikal Alanda Lokalize Kırık Kanal Aletinin Ortograt Olarak Çıkartılması: Olgu Sunumu
Orthograde Retrieval of Broken File Localized at the Periapical Region: A Case Report
Gizem Arpaçay, Tugba Türk
doi: 10.5505/eudfd.2023.04900  Sayfalar 271 - 274

DERLEME
14.
Kemoterapi ve Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Ağız Bakımının Önemi
Importance of Oral Care in Cancer Patients Receiving Chemotherapy and Radiotherapy
Işıl Orkun, Özlem Özkaya Akagündüz, Sema Becerik
doi: 10.5505/eudfd.2023.94899  Sayfalar 275 - 282

15.
Çocuk Diş Hekimliğinde Lezyon Sterilizasyonu ve Doku Onarımı Tedavisi
Lesion Sterilization and Tissue Repair Treatment in Pediatric Dentistry
İsmail Sefa Çakır, Ebru Hazar Bodrumlu
doi: 10.5505/eudfd.2023.44712  Sayfalar 283 - 289

16.
Restoratif Diş Hekimliğinde Antibakteriyel Ajanlar
Antibacterial Agents in Restorative Dentistry
Melin Balcı, Hande Kemaloğlu
doi: 10.5505/eudfd.2023.43926  Sayfalar 291 - 299

17.
Dental İmplant İyileşme Başlıklarının Tekrar Kullanımı: Dekontaminasyon Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme
Re-use of Dental Implant Healing Abutments: An Appraisal on Decontamination Procedures
Eyşan Çetinsoy, Ali Gürkan
doi: 10.5505/eudfd.2023.85375  Sayfalar 301 - 306

LookUs & Online Makale