e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 41 (3)
Cilt: 41  Sayı: 3 - 2020
ARAŞTIRMA
1.
Alveol Kret Yüksekliği ve Maksiller Sinüs Mukozası: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Değerlendirmesi
Alveolar Crest Height and Maxillary Sinus Mucosa: Cone Beam Computed Tomography Evaluation
Oğuzhan Demirel, Aslıhan Akbulut
doi: 10.5505/eudfd.2020.01033  Sayfalar 179 - 186

2.
Odontojen Kistik Lezyonlarla İlişkili Derin Gömülü Mandibular Yirmi Yaş Dişlerine Cerrahi Yaklaşım: Retrospektif Değerlendirme
Management Of Odontogenic Cystic Lesion Associated Deeply Impacted Mandibular Third Molars: A Retrospective Study
Meltem Özden Yüce, Gözde Işık, Birant Şimşek, Selman Arslan, Tayfun Günbay
doi: 10.5505/eudfd.2020.13007  Sayfalar 187 - 194

3.
Semptomatik Dişlere Sahip Olan Hastalarda Dört Farklı Elektronik Ağrı Değelendirme Skalasının Karşılaştırılması
Comparison of Four Different Electronic Pain Rating Scales in Patients with Symptomatic Tooth
Tan Fırat Eyüboğlu
doi: 10.5505/eudfd.2020.17136  Sayfalar 195 - 200

4.
İmplant Üstü Protezlerde Kullanılan Ölçü Maddelerinin Fizikokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Physcochemical Properties of Impression Materials Used for Implant Supported Prosthetic Restoration
Makbule Heval Şahan, Rahime Tüzünsoy Aktaş, Niler Özdemir Akkuş
doi: 10.5505/eudfd.2020.24008  Sayfalar 201 - 208

5.
Farklı Isıl İşlem Uygulanmış Nikel Titanyum Eğelerin Döngüsel Yorgunluk Dirençlerinin Karşılaştırılması
The Comparative Evaluation of Cyclic Fatique Resistance of Different Heat-treated NiTi Instruments
Gözde Kandemir Demirci, Seniha Micooğulları Kurt, Burcu Şerefoğlu, Mehmet Emin Kaval, Mehmet Kemal Çalışkan
doi: 10.5505/eudfd.2020.24855  Sayfalar 209 - 213

6.
Okul öncesi çocuklarda erken çocukluk çağı çürüklerine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma
Evaluation of factors affecting early childhood caries in preschool children: A cross-sectional study in a Dental Hospital
Gülçin Bulut, Hakan Bulut
doi: 10.5505/eudfd.2020.36024  Sayfalar 215 - 221

7.
Farklı Periodontopatojenlerin RAW 264.7 Makrofajları Tarafından Fagositozunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Different Periodontopathogens Phagocytosis by RAW 264.7 Macrophages
Nur Balcı, Adile Salehli, Esat Buğrahan Toksöz, Metin Çetin, Melis Yılmaz, Sevda Er
doi: 10.5505/eudfd.2020.47750  Sayfalar 223 - 229

8.
Dental Travma ile İlgili İnternet Aracılığıyla Ulaşılan Bilgilerin Niteliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Quality of Information About Dental Trauma on Internet
Ezgi Yılmaz, Ece Eden
doi: 10.5505/eudfd.2020.86570  Sayfalar 231 - 235

9.
Ebeveynlerin Çocuk Diş Macunu Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Factors Affecting Parents' Children Toothpaste Choice
Edibe Eğil, Canan Duman, Serhat Karaca, Sibel Acar Ezberci, Dilek Özge Yılmaz, Derya Tabakçılar Dündar
doi: 10.5505/eudfd.2020.27870  Sayfalar 237 - 241

DERLEME
10.
Ortodontide Nikel Alerjisi
Nickel Allergy in Orthodontics
Özge Uslu Akçam
doi: 10.5505/eudfd.2020.55477  Sayfalar 243 - 248

11.
Gebelik ve Tanısal Görüntüleme Yöntemleri
Pregnancy and Diagnostic Imaging Modalities
Ceyda Gürhan, Elif Şener
doi: 10.5505/eudfd.2020.60252  Sayfalar 249 - 254

12.
Dişeti Fenotipinin Önemi ve Belirleme Yöntemleri
The Importance of Gingival Phenotype and Detection Methods
Esra Aşık, Elif Şener, Bedriye Güniz Baksı Şen, Sema Becerik
doi: 10.5505/eudfd.2020.77598  Sayfalar 255 - 262

LookUs & Online Makale