e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 43 (1)
Cilt: 43  Sayı: 1 - 2022
ARAŞTIRMA
1.
Ebeveynlerin Çocuklarda Süt ve Daimi Diş Yaralanmaları Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tutumunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Parental Knowledge Level and Attitude Toward Primary and Permanent Tooth Injuries in Children
Aslı Soğukpınar Önsüren, Merve Mutluay, Abidin Talha Mutluay
doi: 10.5505/eudfd.2022.73383  Sayfalar 1 - 9

2.
Kalsiyum Hidroksit-İyodoformla Yapılan Alt Çene Süt Molar Kanal Tedavilerinin Başarısı: Retrospektif Radyolojik İnceleme
Retrospective Evaluation of the Success of Calcium Hydroxide-Iodoform-Containing Canal Paste in Primary Teeth
Sibel Acar Ezberci, Esra Özgöçmen
doi: 10.5505/eudfd.2022.99267  Sayfalar 11 - 18

3.
Farklı Formlarda Zirkonyum Oksit Nanopartikülleri İlave Edilmesinin ve Yaşlandırmanın Otopolimerizan Akrilik Rezinlerin Renk Stabilitesi, Su Emilimi ve Çözünürlüğüne Etkisi
Effect of Adding Different Forms of Zirconium Oxide Nanoparticles and Aging on Colour Stability, Water Sorption, and Solubility of Autopolymerizing Acrylic Resins
Zeynep Şahin, Gülfem Ergün, Ayşe Seda Ataol
doi: 10.5505/eudfd.2022.79663  Sayfalar 19 - 28

4.
Farklı Konum Açıları Kullanılarak Kuru Kafadan Elde Edilen Panoramik Radyografi Görüntülerinde Vertikal Boyutun Değerlendirilmesi
Evaluation of Vertical Dimension in Panoramic Radiographic Images Obtained from Dry Skull Using Different Position Angles
Bilgün Çetin, Faruk Akgünlü
doi: 10.5505/eudfd.2022.18199  Sayfalar 29 - 37

5.
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde Diş Travması ve Avülsiyon Yönetimi Bilgisi
Knowledge of Dental Trauma and Avulsion Management among Senior Year University Students
Seçil Çalışkan, Ebru Delikan, Sena Ayyıldız, Ebru Şenyiğit
doi: 10.5505/eudfd.2022.87894  Sayfalar 39 - 45

6.
Beyazlatıcı Diş Macunlarının Sitotoksisitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Cytotoxicity of Toothpastes with Whitening Effect
Türkay Kölüş, Ayşe Canan Tutku Celik, Hayriye Esra Ülker
doi: 10.5505/eudfd.2022.87004  Sayfalar 47 - 52

7.
Florür Tedavisi ile İlgili Bir Bilgi Kaynağı Olarak YouTube: İçerik ve Kalite Analizi
YouTube as a Source of Information for Fluoride Treatment: a Content and Quality Analysis
Funda Çağırır Dindaroğlu, Burçin Akan
doi: 10.5505/eudfd.2022.50490  Sayfalar 53 - 59

8.
Fiber Postun Kök Dentinine Bağlanma Dayanımı Üzerine Bulk-Fill ve Self-Adhering Kompozit Rezinlerin Etkisi
Effect of Bulk-Fill and Self-Adhering Composite Resins on the Bond Strength of Fiber Post to Root Dentin
Nazire Nurdan Çakır Kılınç, Ayşe Nur Doğan, Sezer Demirbuga
doi: 10.5505/eudfd.2022.23500  Sayfalar 61 - 67

9.
Yüzey Örtücü ile Kaplanmış Kompomer ve Cam İyonomer Simanın Mikrosertlik Değerlerinin İncelenmesi
Evaluation of the Microhardness Values of Surface-Coated Compomer and Glass-Ionomer Cement
İlhan Uzel, Fahinur Ertuğrul
doi: 10.5505/eudfd.2022.02411  Sayfalar 69 - 83

OLGU SUNUMU
10.
Tükürük Bezi Kanalı Karsinomu: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Salivary Gland Ductus Carcinoma: A Rare Case Report and Review of Literature
Oğuzhan Baydar, Esin Alpöz, Erinç Önem, Veysel Berber, Dilara Özyigit Büyüktalancı
doi: 10.5505/eudfd.2022.19480  Sayfalar 85 - 89

LookUs & Online Makale