e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 29 (1)
Cilt: 29  Sayı: 1 - 2008
DERLEME
1.
Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler
Fiber-Reinforced Resin Composites
Ümit Candan, Nesrin Eronat
Sayfalar 1 - 12

2.
Beyazlatma Ajanlarının Diş Yapısında Oluşturduğu Değişiklikler
The Alterations in Tooth Structure Caused by Bleaching Agents
Çiğdem Atalayın, Tijen Pamir, Hüseyin Tezel
Sayfalar 13 - 20

3.
Termoplastik Sentetik Polimer Esaslı Daimi Kök Kanal Dolgu Maddesi- Resilon™
Thermoplastic Synthetic Polymer Based Root Canal Filling Material-Resilon™
Bulem Üreyen Kaya, Ayşe Diljin Keçeci
Sayfalar 21 - 31

ARAŞTIRMA
4.
Görüntü Netleştirme İşlemlerinin Düşük Kontrastlı Detayların Seçilebilirliği Üzerindeki Etkisi: İki Farklı Monitörün Karşılaştırılması
The Effect of Enhancement Algorithms on the Detectability of Low Contrast Details: Comparison of Two Different Monitors
Esin Alpöz, Elif Soğur, Bedriye Güniz Baksı
Sayfalar 33 - 41

5.
Diş Fırçalama Etkinliğinin Yeni ve 3 Ay Kullanılmış Fırçalarda Karşılaştırılması
Comparing the Effectiveness of Brushing with Brand New and 3-Month Used Toothbrushes
Çiğdem Paşalı, Sema Becerik, Evren Evrenesoğlu
Sayfalar 43 - 50

6.
Digora Optime Fosfor Plak Sisteminin Görüntüleme Özellikleri ve F- Hızındaki Filmler ile Karşılaştırılması
Comparison of Imaging Characteristics of Digora Optime Storage Phosphor Plate System and F-Speed Film
Erinç Önem, Bedriye Güniz Baksı
Sayfalar 51 - 59

OLGU SUNUMU
7.
Maksiller Ortopedik Splintin Dentofasiyal Yapılar Üzerine Etkisi: Olgu Sunumu
Evaluation of the Effects of Maxillary Orthopedic Splint on Dentofacial Structures: Case Report
Lale Taner, Zehra Bekler, Oktay Üner
Sayfalar 61 - 66

LookUs & Online Makale