e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 40 (2)
Cilt: 40  Sayı: 2 - 2019
ARAŞTIRMA
1.
Diş Hekimlerinin Lokal Anestezikler, Toksisitesi ve Lipid Tedavisi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri: Anket Çalışması
Dentists' Knowledge of Local Anesthetics, Local Anesthetic Toxicity and Lipid Therapy: A Survey Study
Derya Karasu, Şeyda Efsun Özgünay, Canan Yılmaz, ilken uğuz
doi: 10.5505/eudfd.2019.95914  Sayfalar 69 - 75

2.
Enfeksiyondan Korunmada Güncel Rehberler Doğrultusunda Koruyucu Ekipmanların Kullanımının Önemi: Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The Significance of Using Protective Equipments in Preservation of Infection from Current Guides: Evaluation of Survey Results
Esra İncesu, Nuran Dinçkal Yanıkoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2019.32154  Sayfalar 77 - 87

3.
Dijital ve konvansiyonel yolla üretilen kron restorasyonların uyum parametrelerinin karşılaştırılması
Comparison of fit parameters of crown restorations produced by digital and conventional methods
Merve Benli, Değer Öngül, Burçin Karataşlı, Bilge Gökçen Rohlig
doi: 10.5505/eudfd.2019.49354  Sayfalar 89 - 96

4.
Orta Yaş ve Üstü Bireylerde Üçüncü Molar Dişlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Third Molars in Middle Aged and Older İndividuals
Hazal Karslıoğlu, Pınar Ayşe Sumer
doi: 10.5505/eudfd.2019.63308  Sayfalar 97 - 102

5.
Direkt ve indirekt yöntemle yapılan kompozit rezin laminate veneer restorasyonların klinik değerlendirilmesi: 1 yıllık kontrol
Clinical evaluation of direct and indirect resin composite veneer restorations: 1 year report
Duygu Recen, Banu Önal, L.sebnem Turkun
doi: 10.5505/eudfd.2019.66933  Sayfalar 103 - 115

6.
Mineral trioksit agregat tıkacı ile yapılan apeksifikasyon tedavisinin başarısının değerlendirilmesi
Evaluation the success of apexification with mineral trioxide aggregate as apical plug
Aytül Çelikkol, Beyser Pişkin
doi: 10.5505/eudfd.2019.83702  Sayfalar 117 - 122

7.
Bireyselleştirilmiş iyileşme başlığının immediyat implantasyon sonrası implant çevreleyen sert ve yumuşak dokular üzerine etkisinin değerlendirilmesi
The effect of customized healing abutment on dimensional changes of peri-implant soft and hard tissues after immediate implantation
Önder Gürlek, Şule Sönmez
doi: 10.5505/eudfd.2019.26213  Sayfalar 121 - 131

8.
Ozon tedavisinin gingivektomi operasyonları sonrası yara iyileşmesi üzerine etkileri: kontrollü klinik çalışma
The effects of ozone therapy on wound healing after gingivectomy operations: a controlled clinical study
Zekeriya Taşdemir, Özge Köy, Merve Nur Oskaybaş, Damla Soydan
doi: 10.5505/eudfd.2019.69926  Sayfalar 133 - 140

LookUs & Online Makale