e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 44 (2)
Cilt: 44  Sayı: 2 - 2023
ARAŞTIRMA
1.
Diş Rengindeki Restoratif Materyallerin Farklı İçeceklerde Bekletilmesi Sonrası Renk Stabilitelerinin ve Yüzey Pürüzlülüklerinin Değerlendirilmesi
Color Stabilities and Surface Roughnesses After Holding Assessment of Restorative Materials with Tooth Color in Different Beverages
Merve Abaklı İnci, Hazal Özer, Vasfiye Büşra Ercan
doi: 10.5505/eudfd.2023.60590  Sayfalar 93 - 99

2.
Daimi Birinci Molar Çekimi Endikasyonu Olan Çocuklarda Diş Çürüklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Dental Caries in Children with an Indication for Permanent First Molar Extraction
Erva Güçlü, Ebru Hazar Bodrumlu, Simge Durmuşlar
doi: 10.5505/eudfd.2023.78736  Sayfalar 101 - 107

3.
Sertleşme Reaksiyonu Tamamlanan Farklı Kuafaj Materyallerinin Antibakteriyel Etkinliği
Antibacterial Activity of Different Pulp Capping Materials After Completed Setting Reaction
Dilek Akın, Mustafa Ateş, Çiğdem Atalayın Özkaya
doi: 10.5505/eudfd.2023.24392  Sayfalar 109 - 115

4.
Türkiye'de Dişhekimliği Öğrencilerinin Kanama Kontrolüne Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi: Ulusal Bir Araştırma
Assessment of the Dental Students' Knowledge and Attitudes Toward Bleeding Control in Turkey: A National Survey
Kevser Sancak, Mehmet Emre Yurttutan, Ozan Kaan Venedik, Serpil Altundoğan
doi: 10.5505/eudfd.2023.78309  Sayfalar 117 - 123

5.
Gömülü Mandibular Üçüncü Molar Diş Çekimi Prosedürü Hakkında Bilgi Kaynağı Olarak Kullanılabilen YouTube™ Platformunun Değerlendirilmesi
Evaluation of YouTube™ Platform, which can be used as a source of information about the Impacted Mandibular Third Molar Tooth Extraction Procedure
Sefa Çolak, Aras Erdil
doi: 10.5505/eudfd.2023.93546  Sayfalar 125 - 130

6.
Universal adezivlerin çürükten etkilenmiş dentine mikro-makaslama bağlanma dayanımı; self-etch veya etch-and-rinse strateji?
Micro-shear bond strength of universal adhesives to caries-affected dentin; self-etch or etch-and-rinse strategy?
Nazire Nurdan Çakır Kılınç, Sezer Demirbuga, Ebru Nur Uçar, Hatice Büyükbaş, Melek Hilal Kaplan
doi: 10.5505/eudfd.2023.30164  Sayfalar 131 - 137

7.
Alt Molar Dişlerde Hazırlanan MOD Kavitelerde Üç Farklı Yöntemle Yapılan Restorasyonların Maksimum Kırılma Kuvvetlerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Maximum Fracture Forces of Restorations Made with Three Different Methods in MOD Cavities Prepared on Lower Molar Teeth
Esin Murrja, Ferit Özata
doi: 10.5505/eudfd.2023.04934  Sayfalar 139 - 146

8.
Farklı Mekanik Temizlik Yöntemlerinin İmplant Dayanak Yüzeylerine Etkisinin Karşılaştırılması: In Vitro Çalışma
Comparison of the Effect of Different Mechanical Cleaning Methods on Implant Abutment Surfaces: An In-Vitro Study
Tuğçe Orçan, Tuğba Türk, Pınar Meriç Kantar
doi: 10.5505/eudfd.2023.26566  Sayfalar 147 - 153

OLGU SUNUMU
9.
Nekrotik Persiste Süt Molar Dişte Rejeneratif Endodontik Tedavi: Bir Olgu Sunumu
Regenerative Endodontic Treatment of a Necrotic Persistent Primary Molar: A Case Report
İzel Karadede, Müge Erbay Mola, Dilşah Çoğulu
doi: 10.5505/eudfd.2023.68542  Sayfalar 155 - 158

10.
İrreversibl Pulpitis Tanısı Konmuş İmmatür Daimi Dişte Tam Pulpotomi ve Apeksogenezis: Olgu Sunumu
Complete Pulpotomy and Apexogenesis in Immature Permanent Tooth Diagnosed as Irreversible Pulpitis: A Case Report
Ilgın Akçay, Kübra Karakaya
doi: 10.5505/eudfd.2023.77044  Sayfalar 159 - 162

ARAŞTIRMA
11.
Bukkal Bölgede Minör Tükürük Bezi Kökenli Adenomatoid Hiperplazi: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Adenomatoid Hyperplasia of Minor Salivary Glands in the Buccal Region: Case Report and Review of Literature
Elif Aslan, M.bengü Erden Sahin, Esin Alpöz, Dilara Özyiğit Büyüktalancı
doi: 10.5505/eudfd.2023.54227  Sayfalar 163 - 167

OLGU SUNUMU
12.
Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerin Endodontik Tedavileri: İki Olgu Sunumu
Endodontic Treatment of Teeth with Large Periapical Lesions: Two Case Reports
Gözde Kandemir Demirci
doi: 10.5505/eudfd.2023.88156  Sayfalar 169 - 172

DERLEME
13.
Ortodonti Tedavi Esnasında Uygulanan İnterproksimal Mine Aşındırma (Stripping) Uygulamaları
Interproximal Enamel Reduction (Stripping) Techniques in Orthodontic Treatment
Ezgi Cansu Fırıncıoğulları, Aslıhan Mediha Erdinç
doi: 10.5505/eudfd.2023.60243  Sayfalar 173 - 179

14.
Çocuk Diş Hekimliğinde Bilgisayar Destekli Lokal Anestezi Uygulamaları
Computer-Controlled Local Anesthesia in Pediatric Dentistry
Sevgi Arabulan, Özant Önçağ
doi: 10.5505/eudfd.2023.37097  Sayfalar 181 - 186

LookUs & Online Makale